آزمایشگاه قارچ شناسی

آزمایشگاه  قارچ شناسی بالینی خدمات و آزمايشات تشخيصی تخصصی را همگام با استاندارها و تکنولوژی روز  دنيا ارائه می نمايد.

اهداف و رسالت تشخیصی

ارائه خدمات آزمایشگاهی ( آزمایش مستقیم، کشت، تشخیص مولکولی جهت تعیین دقیق گونه قارچی توصیه میشود) و مشاوره در تشخیص قطعی عفونت سطحی جلدی و زیرجلدی و شناسایی گونه ها

 تعیین حساسیت دارویی عوامل قارچی سطحی جلدی و زیرجلدی ( مخمرها و قارچ های رشته ای) نسبت به داروهای رایج جهت انتخاب رژیم درمانی مناسب با روش Disk diffusion

راهنمای ارجاع بیمار

  • عدم استحمام بيمار يا شستشوي محل ضايعه به مدت 3روز قبل از مراجعه به آزمایشگاه
  •  عدم استفاده از كرم يا داروهاي موضعي در محل ضايعات سطحي در روز مراجعه
  • عدم استفاده از داروهای موضعی ضد قارچی به مدت 14 روز قبل از مراجعه به آزمایشگاه
  • عدم استفاده از داروهای ضدقارچی سیستمیک 21 روز قبل از مراجعه به آزمایشگاه

واحد قارچ شناسی در تمام روزهای کاری هفته از ساعت 10-13 آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد.

 

متخصصین قارچ شناسی پزشکی واحد :

دکتر اعظم فتاحی

اکرم میرامین محمدی

اهداف و رسالت تحقیقاتی

ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های طراحی و اجرای پروژه های تحقيقاتی بر پايه نيازهای جامعه از اهداف این بخش می باشد.

تعیین حساسیت دارویی عوامل قارچی سطحی جلدی و زیرجلدی ( مخمرها و قارچ های رشته ای) نسبت به داروهای رایج ، داروهای سنتتیک  و فراورده های گیاهی همگام با با استاندارها و تکنولوژی روز  دنيا

طراحی و تعیین مقاومت دارویی عوامل قارچی سطحی جلدی و زیرجلدی( مخمرها و قارچ های رشته ای) نسبت به داروهای رایج

 ارائه مشاوره علمی در زمینه پایان نامه های دانشجویی

طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاهی

طراحی و تعیین نقشه تاکسونومی گونه های قارچی بیماریهای سطحی جلدی و زیرجلدی ایران و بررسی ارتباط فیلوژنی آنها با سایر نقاط جهان

متخصص قارچ شناسی پزشکی واحد :

دکتر اعظم فتاحی