Laboratory-1

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه انگل شناسی

خدمات این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:

– تشخیص و تعیین گونه لیشمانیا

– اسمیر مستقیم

– کشت انگل

-نگهداری انگل در ازت مایع

آزمایشگاه قارچ شناسی

اهداف و خدمات آزمایشگاه :

1- خدمات تشخیصی

2- اهداف تشخیصی

آزمایشگاه باکتری شناسی

تهیه اسمیر پوستی جهت تشخیص جذام

آزمایشگاه سلولی و ملکولی

این آزمایشگاه از دو بخش سلولی و مولکولی تشکیل شده است و خدمات آنها به شرح ذیل می باشد:

آزمایشات سلولی:

– جداسازی و کشت لنفوسیت ها از غدد لنفی و طحال موش آزمایشگاهی

– جداسازی و کشت PBMC از خون محیطی انسان

–  کشت خالص لنفوسیتهای T انسانی

– جداسازی و کشت ماکروفاژ از موش و انسان

– جداسازی و تخلیص سلولهای ایمنی از خون با استفاده از ذرات مغناطیسی  (Magnetic activated cell sorting)

آزمایشات مولکولی:

– انجامPCR بمنظور تشخیص و مطالعات پژوهشی

-انجام Real time PCR در مطالعات پژوهشی

-انجام ELISPOT  درمطالعات پژوهشیس

آزمایشگاه ایمونولوژی

در این مرکز تستهای ایمونولوژی جنبه تحقیقاتی داشته و شامل:

– الیزا تست جهت اندازه گیری سایتوکینها  و آنتی بادیها

– آزمون آنتی بادی فلورسان (IFA)

آزمایشگاه فرمولاسیون فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی و تست های فیزیک و شیمی

یکی از اهداف مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام تبدیل دستاوردهای پژوهشی به محصولات حوزه سلامت است. با توجه به این هدف، در سال 1392 مقرر گردید آزمایشگاهی با هدف تولید و ارزیابی کیفی و کمی محصولات پوستی در کنار آزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی (درمالب) در ساختمان اصلی مرکز تاسیس و تجهیز شود. پس از آن مواد اولیه (موثره و جانبی) جهت ساخت فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی، دستگاهها و تجهیزات کنترل کیفی و کمی، شیشه آلات و ظروف آزمایشگاهی و … از معتبرترین برندهای موجود در بازار تهیه و نصب گردید. در حال حاضر این آزمایشگاه علاوه بر انجام فعالیت های پژوهشی آمادگی ارایه خدمات به سایر مراکز تحقیقاتی و تولیدی را نیز دارد.

اهداف

 • تبدیل ایده های پژوهشی به محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی
 • گسترش دانش ساخت و ارزیابی سیستمهای نوین دارورسانی
 • تولید محصولات مورد نیاز جامعه پزشکی کشور
 • ارتباط آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و برون تنی با ارزیابی های بالینی
 • ارتباط بین صنعت و دانشگاه

توانایی ها

 • فرمولاسیون کلیه محلولها و سرمهای موضعی دارویی و آرایشی
 • فرمولاسیون کلیه نیمه جامدات (پماد، کرم، لوسیون و ژل)
 • فرمولاسیون فراورده های بهداشتی
 • دانش ساخت و ارزیابی سیستمهای نوین دارورسانی مانند نانو ذرات، لیپوزوم، نیوزوم، میکروامولسیون و …
 • رفع ایراد و مشاوره به صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی
 • ارزیابی کمی و کیفی کلیه فرمولاسیونهای دارویی، آرایشی و بهداشتی
 • امکان ارزیابی برون تنی بی خطری و کارایی فرمولاسیونهای تولیدی قبل از عرضه به بازار

 

همکاران

 • دکتر علیرضا فیروز (متخصص پوست)
 • دکتر منصور نصیری کاشانی (متخصص پوست)
 • دکتر سامان احمد نصرالهی (داروساز و متخصص فارماسیوتیکس)