دو اتاق با امکانات لازم جهت انجام جراحی های سرپایی، تزریق های داخل ضایعات و تزریق فیلر و بوتولینوم توکسین و دستگاههای لیزر جهت برطرف کردن موی زائد، لیزر CO2، لیزر Qswitch، دستگاه RF جهت جوانسازی در این مرکز موجود است.

این اتاق عمل مجهز به سیستم سمعی بصری ارسال صوت و تصویر به سالن کنفرانس جهت برگزاری کلاس های آموزشی می باشد.

Surgery_Room