نانودرماتولوژی

مسئول واحد : آقای دکتر نصرالهی
جهت درمان دارویی بیماریها دو راه وجود دارد: کشف مولکولهای دارویی جدید و افزایش کارایی مولکول های موجود. کشف مولکولهای جدید نیاز به صرف وقت و هزینه زیاد داشته و در نهایت امکان دارد ترکیب نهایی به دلیل عوارض ناخواسته از چرخه درمان کنار گذاشته شود. اشکال دارویی نوین مانند نانو ذرات می توانند دریچه ای جدید جهت درمان بیماریها باشند. کاهش سایز و افزایش سطح در نانوذرات سبب بهبود نفوذ پذیری و درنتیجه دارورسانی هدفمند مولکولهای موجود می شود. در سال ۱۳۹۳ و با هدف تمرکز بیشتر روی سیستمهای نوین دارورسانی، واحد نانو درماتولوژی در مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام تشکیل شد. در حال حاضر این واحد دارای ۳ عضو داخلی و ۲ عضو مدعو می باشد و مقالات و پروژه های تحقیقاتی مختلفی را در زمینه دارورسانی نوین از راه پوست دنبال می کند. تمرکز این واحد روی طراحی نانوذرات روغنی شامل نانوامولسیون(NE)، نانوذرات روغنی جامد(SLN) و حامل های نانو لیپیدی (NLC) و همچنین استفاده از سیستمهای لیپوزوم و نیوزوم جهت دارورسانی پوستی می باشد. اکنون مطالعات مختلفی در زمینه لیشمانیوز، ریزش مو، ترمیم زخم، ویتیلیگو، آکنه و … در واحد نانودرماتولوژی در جریان است. نکته قوت واحد مذکور علاوه بر طراحی فرمولاسیون، ارزیابی بالینی بی خطری و کارایی سیستمهای نوین نامبرده است که بی شک در کشور منحصر به فرد است.