برگزاری سخنرانی ویژه علمی با موضوع توسعه روش های درمانی نوین و واکسنی برای مقابله با لیشمانیوز توسط پروفسور آبهای ساتوسکار، معاون رئیس و استاد گروه های آموزشی پاتولوژی و میکروب شناسی مرکز پزشکی وکسنر دانشگاه ایالتی اوهایو (ایالات متحده آمریکا)، در تاریخ 26 مرداد 1398، ساعت 10 تا 11:30 صبح، در سالن کنفرانس پروفسور دولتی در مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام

(آدرس: تهران، خیابان طالقانی، پلاک 415)

Shopping Basket