مراسم تقدیر از آقای دکتر خامسی پور در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران
طرح درمان سالک دکتر خامسی پور به عنوان طرح پژوهشی برتر در بیست و هشتمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران شناخته شد. طی مراسمی از دکتر خامسی پور تقدیر به عمل آمد.

Shopping Basket