"درعلوم تجربی، اندازه ی پدیده ها یک مسأله ی کلیدی است، چرا که ازطریق بررسی کمی یک اثرمرتبط با یک علت خاص است که می توان قوانین پدیده ها را بنیان نهاد."

کلود برنارد

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی (درمالب،(DermaLab


 واحدارزیابی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی درفوریه 2010 (بهمن 1388 خورشیدی) درمرکزآموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام افتتاح شد. هدف این واحد ارایه خدمات استاندارد به صنایع مرتبط، مراکزتحقیقاتی، پزشکان و بیماران است.این خدمات شامل مواردزیرهستند

  • مشاوره و رفع ایراد درخصوص ساخت فرمولاسیون محصولات آرایشی و بهداشتی و دارویی
  • طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
  • بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی
  • ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
  • انجام آزمایش هایin vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات(efficacy & safety)
  • برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی(cosmetics) و بیومترولوژی پوست


مترولوژی به معنای دانش اندازه گیری است و نقشی حیاتی درفیزیک و مهندسی دارد. بیومترولوژی درفیزیولوژی ارگان ها تعریف شده است ، هرچند اندازه گیری های حقیقی به ندرت مورد استفاده قرارمی گیرند و اغلب توسط روش های تخمینی جایگزین شده اند. این امردرمورد فیزیولوژی پوست نیزصدق می کند

 

 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی