چرا در درمالب از بیومترولوژی در بررسی های غیرتهاجمی پوستاستفاده می شود؟

-         نتایج به دست آمده از این طریق، کاملا قابل مشاهده و عینی هستند (objective) هستند و متکی بر اظهارات و ذهنیت فردی (subjective)  نمی باشند.

-         ارزیابی های انجام شده به صورت کمی (quantitative) و قابل استناد در پژوهش های علمی هستند و  مانند ارزیابی های کیفی (qualitative) مشکل استانداردسازی ندارند.

-         به کمک این ارزیابی ها، ابعاد و تعداد طبیعی اجزای پوست در مناطق مختلف بدن قابل شناسایی است. این شناخت، امکان افتراق تغییرات نرمال، کم اهمیت و قابل توجه را در بافت فراهم می سازد.

-         بررسی یک داروی جدید نیاز به بررسی سریع و دقیق تأثیر و بی خطربودن آن دارد؛ و این امرمیسر نمی شود مگر از طریق کمی سازی علایم و نشانه های بالینی.

-         حتی در سایر زمینه های تخصصی نظیر اندوکرینولوژی و  ایمونولوژی، می توان از پوست به عنوان ارگانی تاثیر گذار و قابل دسترس استفاده کرد و به کمک روش غیرتهاجمی به راحتی آن را مورد معاینه بررسی قرار داد.

-         در علم زیبایی شناختی (cosmetology)، مشاهده و تعیین معیارهای مؤثربودن یک فراورده دشوار باشد چرا که این تأثیر ممکن است آن قدرجزیی (تحت بالینی) باشد که از نظر بصری به آسانی قابل مشاهد نباشد. دراین حالت، اندازه گیری درتعیین این اثرات، بسیار سودمند است.

چگونه "درمالب" می تواند در بهبود مراقبت های تشخیصی و درمانی به پزشکان کمک کند؟

-         بررسی این که چگونه پوست توسط عوامل گوناگون خارجی تحت تأثیر قرار می گیرد.

-         کمک  به تشخیص و پایش بیماری های پوست و مو

-         ارزیابی پاسخ به مداخلات درمانی

-         بررسی بی خطر بودن و مؤثر بودن درمان های موضعی

 

چگونه "درمالب" می تواند به شرکتهای تولید کننده / وارد کننده فراورده های پوستی کمک نماید؟

-         مشاوره و کمک در اصلاح فرمولاسیون فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی و همچنین نانو ذرات

-         ارزیابی اثربخشی فراورده های موضعی و سیستمیک پوستی به صورت کمی quantitative)) و کیفی(qualitative)

-         بررسی بی خطر بودن فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی و نانو ذرات

 

 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی