كنگره هاي گذشته : 

 

  كنگره بين المللي درماتولوژي، زيبايي و ليزر

  کتاب چکیده مقالات کنگره

  برنامه کنگره

  برنامه کارگاه های کنگره

  ثبت نام کنگره

   روز پوست شناسی ایران و نروژ
   Iran-Norway Dermatology Days
   هفتمین سمینار مبتنی بر شواهد درماتولوژی، زیبایی و لیزر
   Seventh Seminar of Evidence Based Medicine: Dermatology, Cosmetic & Laser
   

 

 
 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

تالار همایش دکتر دولتی