به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی پزشکان متخصص، دستیاران و سایر ارایه دهندگان خدمات سلامت به بیماران مبتلا به جذام در کشور به اطلاعات به روز درباره ی بیماری جذام، متخصصان مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری اداره ی سل و جذام مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال جاری کتابی با عنوان "جذام" تالیف کرده اند که در آن با رویکردی عمل گرایانه و تا حد امکان بومی شده به جنبه های مختلف این بیماری پرداخته شده است. هفته ی گذشته و همزمان با روز 8 بهمن، روز حمایت از جذامیان در ایران، مراحل چاپ این کتاب به پایان رسید.

 

ccd2018

 
 
 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

هشتمین سمینار مبتنی بر شواهد

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

تالار همایش دکتر دولتی