به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی پزشکان متخصص، دستیاران و سایر ارایه دهندگان خدمات سلامت به بیماران مبتلا به جذام در کشور به اطلاعات به روز درباره ی بیماری جذام، متخصصان مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری اداره ی سل و جذام مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سال جاری کتابی با عنوان "جذام" تالیف کرده اند که در آن با رویکردی عمل گرایانه و تا حد امکان بومی شده به جنبه های مختلف این بیماری پرداخته شده است. هفته ی گذشته و همزمان با روز 8 بهمن، روز حمایت از جذامیان در ایران، مراحل چاپ این کتاب به پایان رسید.

 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی