روز پنجشنبه 7 مرداد 1395 خانم پروفسور ماری پل کینی ( Prof. Marie- Paul Kieny, Assistant Director-General-Health System and Innovation )  از مرکز آموزش و پژوهش بیماری پوست و جذام بازدید بعمل آوردند

در جریان این دیدار  ضمن گفتگو در مورد طرح های پژوهشی مرکز از بخش های مختلف آن نیز بازدید بعمل آوردند و در مورد همکاری های بیشتر تبادل نظر صورت گرفت. در این دیدار آقای دکتر یحیی دولتی بنیانگذار و رییس افتخاری  مرکز و آقای دکتر علی خامسی پور معاون پژوهشی و سایر اعضاء هیات علمی مرکز حضور داشتند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ccd2018

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی