روز دوشنبه 29 شهریور طی مراسمی با حضور اعضای هیات بورد تخصصی بیمارستان پوست رازی و اعضاء هیات علمی مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام جایزه دکتر یحیی دولتی به آقای دکتر شاهین حمزه لو که در امتحانات بورد تخصصی بیماریهای پوست سالجاری کشور حائز بیشترین امتیاز پژوهشی شده بودند اهداء شد.
دکتر شاهین حمزه لو از دستیاران پوست بیمارستان رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که امسال علاوه بر قبولی در امتحانات بورد تخصصی به دریافت این جایزه نائل آمدند. اعطاء این جایزه از سال 1393  توسط کمیته برگزاری بزرگداشت دکتر یحیی دولتی پیشنهاد و به تصویب دانشگاه رسید. جوایز سال اول و دوم به ترتیب به خانمها دکتر نساء آقازاده مهندسی از بیمارستان پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر بهاره ابطحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالهای 93 و 94 اهداء شده بود. این جایزه یک لوح مخصوص بانضمام سه سکه بهار آزادی است که همه ساله از سوی مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام به دستیارانی که در امتحانات بورد تخصصی شرکت کرده و واجد بیشترین امتیاز پژوهشی شده اند اهداء می گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی