در این نشست علمی که در روز یکشنبه 8 اسفندماه 1395 با حضور پروفسور Shinjiro Hamano ( سخنران مدعو شبکه تحقیقات کشوری لیشمانیوز) از دپارتمان پارازیتولوژی دانشگاه ناگازاکی ژاپن، اساتید مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام و سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تشکیل شد، جدیدترین دستاوردها در زمینه تولید واکسن لیشمانیوز و راهکارهای کنونی درمان لیشمانیوز و روشهای پیشگیری از لیشمانیوز و پیشرفت هایی که در مراحل تولید واکسن صورت گرفته است توسط پروفسور Shinjiro Hamano و پروفسور خامسی پور ارائه و بحث گردید. 
همکاری مشترک بین مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام و دانشگاه ناگازاکی و مراکز معتبر بین المللی و داخلی پیرو نشست قبلی ادامه دارد و همکاری های بیشتری قرار شد صورت گیرد. 
در انتهای این جلسه نیز از همکاران حاضر در این گردهمایی در محل روف گاردن مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام به صرف ناهار پذیرایی گردید 
 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی