نخستین جلسه کمیته برگزاری  کنگره  قاره ای 2018  انجمن بین المللی درماتولوژی International Society  of Dermatology  Continental   Congress 2018 در روز دوشنبه 25 اردیبهشت 95 در مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام با حضور نمایندگانی از سازمانهای زیر برگزار گردید.
1- مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- دفتر روابط بین الملل وزارت بهداشت
3- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
4- حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران   
5- گروه پوست و مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
6- گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
7- مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی تاولی دانشگاه علوم پزشکی تهران
8- مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
9- گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران
10- گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11- گروه پوست و مرکز تحقیقات پسوریازیس دانشگاه علوم پزشکی همدان
12- گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تبریز
13- انجمن متخصصین پوست ایران
 
در این جلسه ابتدا آقای دکتر دولتی بنیانگذار مرکز به حاضرین در جلسه خیرمقدم گفتند. سپس آقای دکتر علیرضا فیروز رئیس مرکز بطور مشروح در مورد تاریخچه انجمن بین الملی پوست)  (ISD و وظائف آن و نیز کنگره های بین المللی- ناحیه ای و قاره ای که توسط این انجمن برگزار میشود مطالب خود را به سمع حاضرین رساندند. سپس در مورد اولین حضورشان و جلسه هیات مدیره این انجمن و نحوه اختصاص میزبانی کنگره قاره ای 2018 به ایران توضیحاتی ارائه کردند در ادامه جلسه حاضرین ضمن پراهمیت خواندن میزبانی این کنگره به حضور گسترده درماتولوژیستهای داخلی و راههای جلب درماتولوژیستهای منطقه برای شرکت در کنگره تاکید داشتند . در انتها حاضرین در جلسه با تکمیل فرم از قبل طراحی شده تمایل خود را برای عضویت در کمیته های علمی و اجرائی کنگره ابراز داشتند.
 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی