در جریان کنگره EADV در ژنو از چاپ دوم   كتاب  Agache's Measuring the skin انتشارات Springer رو‌نمایی شد.
خاطر نشان مي شود ۵ فصل از این کتاب توسط محققین مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و‌جذام تالیف شده است كه عناوين آن به شرح ذيل مي باشد 
 
 1.      Firooz A, Rajabi Estarabadi A, Zartab H. Sebacous Physiology. InHumbert P, Maibach H, Fanian F et al (2016). Measuring the Skin. Second edition. Springer International Publishing (doi:10.1007/978-3-319-26594-0_13-1).
2.      Firooz A, Rajabi Estarabadi A, Zartab H. Measurement of Skin Surface Sebum. In Humbert P, Maibach H, Fanian F et al (2016). Measuring the Skin. Second edition. Springer International Publishing ( doi:10.1007/978-3-319-26594-0_14-1).
3.      Dowlati Y, Firooz A, Zartab H. Scalp Sebacous Physiology. In: Humbert P, Maibach H, Fanian F et al (2016). Measuring the Skin. Second edition. Springer International Publishing ( doi:10.1007/978-3-319-26594-0_104-1).
4.      Dowlati Y, Firooz A, Rajabi Estarabadi A. Scalp Sebacous Function Assessment. In: Humbert P, Maibach H, Fanian F et al (2016). Measuring the Skin. Second edition. Springer International Publishing (doi:10.1007/978-3-319-26594-0_106-1).
5.      Firooz A, Rajabi Estarabadi A, Zartab H, Hasanzadeh H, Dowlati Y. Classification And Scoring of Androgenetic Alopecia (Male and Female Pattern). In: Humbert P, Maibach H, Fanian F et al (2016). Measuring the Skin. Second edition. Springer International Publishing (doi:10.1007/978-3-319-26594-0_101-1)
 
 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی