روز چهارشنبه هشتم آذر  ۹۶ هیات رییسه کنگره بهاری قاره ای درماتولوژی با جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی ملاقات وگزارشی از نحوه کاندیداتوری وانتخاب ایران بعنوان برگزارکننده ارائه کردند.
 همچنین مشکلات برگزاری این کنگره را با ایشان درمیان گذاشتند. درادامه آقای دکترعراقچی ضمن تشکراز هیات رییسه کنگره درمورد مشکلات موجودرهنمودهایی ارائه ودرزمینه صدورویزا با اظهاراینکه اقدامات بموقع هیات اجرایی کنگره مشکلی برای اخذویزا باقی نگذاشته 
تاکیدکردنددرصورت وجودهرمشکلی وزارت خارجه تسهیلات لازم را تامین خواهدکرد.
 
 spring  Continental Congress of Dermatology
April 25-27, 2018
IRIB International Conference Center
Tehran, Iran
 
 

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی