دکتر مسعود یونسیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در حكمي دکتر علی خامسی پور استاد مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام را به سمت معاون پژوهشی این مرکز منصوب كرد.

در متن اين حكم كه به امضاي معاون دانشگاه رسيده آمده است:

جناب آقای دکتر علی خامسی پور

استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سلام علیکم

احتراما- بدینوسیله جنابعالی مطابق با دستورالعمل تشکیل مراکز تحقیقاتی دانشگاه به پیشنهاد ریاست محترم مرکز تحقیقات آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام برای مدت 2 سال به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام منصوب می گردید تا بر اساس وظایف مندرج در متن اساسنامه مرکز و در جهت خط مشی پژوهشی مرکز فعالیت نمایید.

 

دکتر مسعود یونسیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی