این آزمایشگاه از دو بخش سلولی و مولکولی تشکیل شده اشت و خدمات آنها به شرح ذیل می باشد:
 

آزمایشات سلولی:

-- جداسازی و کشت لنفوسیت ها از غدد لنفی و طحال موش آزمایشگاهی
-- جداسازی و کشت PBMC از خون محیطی انسان
--  کشت خالص لنفوسیتهای T انسانی
-- جداسازی و کشت ماکروفاژ از موش و انسان
-- جداسازی و تخلیص سلولهای ایمنی از خون با استفاده از ذرات مغناطیسی  (Magnetic activated cell sorting)    
 

آزمایشات مولکولی:

- انجامPCR بمنظور تشخیص و مطالعات پژوهشی
-انجام Real time PCR در مطالعات پژوهشی
-انجام ELISPOT  درمطالعات پژوهشی

ccd2018

 

کانال تلگرام

 

دانشگاه نسل سوم، اشتغال و تولید دانش بنیان

 

برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

Flash

 

دوره آموزشی کاربردی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 

مجله پوست و زيبايي

 
 
 

 

درمالب

واحدارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی

 


* طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و صنایع مرتبط
* بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی فراورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی  
* ساخت و ارزیابی کمی دارورسانی پوستی مبتنی بر نانوذرات
* انجام آزمایش های in vitro برای بررسی تأثیر پذیربودن و یا امن بودن محصولات (efficacy & safety)
* برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی درزمینه ی علوم زیبایی (cosmetics) و بیومترولوژی پوست

اطلاعات بیشتر...

 

 

تالار همایش دکتر دولتی