برنامه منتورشیپ انجمن بین المللی درماتولوژی

 

هدف

ترویج پیشرفت و تبادل اطلاعات علمی و بالینی درماتولوژی در سراسر جهان جهت مراقبت بهتر از بیمار

 

هدف کلی

ارائه فرصت به اعضای انجمن بین المللی درماتولوژی به منظور افزایش دانش و مهارت­های درمانی از طریق یک برنامه فلوشیپ تحت نظر کمیسیون نظارت بین المللی (IMC)

اهداف خاص کمیسیون

  1. ارائه خدمت به عنوان نهاد مرکزی جهت تسهیل منتورشیب­های بین المللی درماتولوژی
  2. پیشنهاد، تشویق، تسهیل و حفظ لیست منتورها، موسسات، بیمارستان ها و دانشگاه های علاقه مند به میزبانی
  3. هماهنگی برنامه یادگیری فلوشیپ با منتورهای داوطلب از دانشگاه ها و کشورهای مختلف

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.